Alex Kalh ⁄ Create with the <3 build with the mind

About

About

Bắt đầu bằng chiếc máy tính cũ Pentium 3 với 64MB RAM, tôi đã đến thế giới nhị phân cùng Pascal.
Ngày ấy, chỉ ngồi chép lại code trong sách và chạy ra giống kết quả ở ghi sẵn ở cuối trang, cũng là một niềm vui khó tả.

to be continued…